BIVAK 2021!!!

Beste leden en ouders,
Het is weer bijna zo ver, BIVAK !!!
Na weer een vreemd, maar een nog steeds o zo leuk chirojaar, vertrekken we eindelijk weer op kamp.
Net zoals vorig jaar hebben wij voor jullie een draaiboek opgemaakt. Hierin vindt u alle informatie omtrent het bivak (bubbels, vervoer, uren, regels …).
! Het is HEEL belangrijk dat u deze GRONDIG doorneemt.
U kan uw kind(eren) vanaf nu ook inschrijven voor het bivak. De link hiervoor vindt u in het draaiboek.
INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 20 JUNI.
Daarbuiten vindt u hieronder ook ’t Chirokrantje met de bekendmaking van de thema’s dit jaar.
Bij vragen / onduidelijkheden / ongerustheden … mag u altijd contact opnemen met de leiding (zie ’t chirokrantje voor contactinfo) .
LINK DRAAIBOEK:
* hou het draaiboek zeker in de gaten voor eventuele updates en / of veranderingen.
Wij kijken er al naar uit!
Een warme chirogroet,
De leiding