Inschrijvingen

Inschrijven chirojaar 2022-2023

Het is zeer belangrijk dat je je inschrijft en het lidgeld betaalt. Anders ben je niet verzekerd en mag je ook niet mee op bivak. We moeten je namelijk kunnen contacteren en we moeten op de hoogte zijn van je medische toestand.

Het lidgeld bedraagt €25.00 en kan enkel gestort worden op het rekeningnummer BE65 7350 0986 6096 met vermelding van de naam van uw zoon en/of dochter + groep(en). Indien u meerdere kinderen bij de Chiro heeft, kan u het lidgeld in 1 transactie storten maar vragen wij u om de nodige informatie in de mededeling te vermelden.

Net zoals de andere jaren kunnen leden die bij de mutualiteit zijn aangesloten rekenen op een terugbetaling van een deel van de inschrijvingskosten en/of bivakgeld. De documenten van de verschillende mutualiteiten kan u vinden op de pagina 'INFO' op onze website. Deze kan u invullen en binnenbrengen bij de mutualiteit. Indien u hierbij vragen heeft kan u deze stellen aan de hoofdleiding.

Inschrijvingen meisjes:
Inschrijvingen jongens: